chuyên đề

Master Learning: MASTER việc học của bạn

20/04/2020    hoangthuphuong   Chiến lược Học tập

Trong cuốn sách của mình "Master it Faster", Colin Rose sử dụng MASTER ghi nhớ để mô tả sáu giai đoạn mà ông tin là chìa khóa để trở thành một người học hiệu quả. Các giai đoạn này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại hình học tập nào, chính thức hoặc không chính thức: Động lực, Có được, thu được, Tìm kiếm, Kích hoạt, Xem xét, Phản chiếu, Động lực


Học tập suốt đời đòi hỏi phải tự động viên. Bạn cần cảm thấy tích cực về việc học và về khả năng học hỏi của bạn. Nếu bạn không rõ ý nghĩa của việc học và những gì bạn đang học, bạn sẽ khó có khả năng học tốt.

Có được, thu được. Học tập hiệu quả đòi hỏi bạn có được thông tin thông qua việc đọc, nghe, quan sát, thực hành, thử nghiệm và trải nghiệm. Thông tin ở xung quanh bạn: mẹo là thu thập thông tin có liên quan và có ý nghĩa để phát triển chúng thành kiến ​​thức và kỹ năng của bạn.

Tìm kiếm. Việc học thành công khi chúng ta có thể tìm kiếm ý nghĩa cá nhân trong thông tin mà chúng ta có được. Chúng ta sẽ thấy khó nhớ các sự kiện nếu không hiểu chúng hoặc không thể đưa chúng vào bối cảnh thực tế. Học hỏi là áp dụng những gì bạn có được và tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: Ý tưởng này giúp ích như thế nào trong cuộc sống của tôi?, Hay ‘Kinh nghiệm này đã dạy tôi điều gì về bản thân?

Kích hoạt. Con người nổi tiếng là kém trong việc lưu trữ thông tin. Bạn không thể và sẽ không nhớ tất cả những gì bạn đọc, nghe và trải nghiệm. Bạn có thể giúp kích hoạt hồi ức theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể ghi chú, thực hành, thảo luận và thử nghiệm những ý tưởng và kỹ năng mới để giúp bạn học hỏi và phát triển.

Xem xét. Bạn nên thường xuyên kiểm tra kiến ​​thức của bạn để giúp củng cố trong tâm trí những gì bạn đã học. Bạn nên luôn cố gắng giữ một tinh thần cởi mở, đặt câu hỏi về sự hiểu biết của bạn và cởi mở với thông tin mới. Nói chuyện với người khác và thấy quan điểm của họ có thể là một cách mạnh mẽ để kiểm tra nhận thức và sự hiểu biết của bạn về một chủ đề.

Phản chiếu.
 Cuối cùng, bạn nên suy nghĩ về việc học của bạn. Hãy suy nghĩ về cách thức và lý do bạn học, bao gồm cả cách bạn cảm nhận về một chủ đề hoặc tình huống cụ thể, trước và sau khi bạn phát triển kiến ​​thức của mình. Học hỏi từ những sai lầm của bạn cũng như từ những thành công của bạn và luôn cố gắng duy trì sự tích cực.


Lược dịch từ: https://www.skillsyouneed.com/learn/lifelong-learning.html

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lifelong Learning: Học tập trọn đời
Lifelong Learning: Học tập trọn đời
Kiến thức và bộ kỹ năng có thể có được hay phát triển ở bất cứ đâu - việc học vẫn diễn ra mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, học tập suốt đời nói đến việc tạo ra và duy trì một thái độ tích cực để liên tục học hỏi cả cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.