chuyên đề

Critical - Tư duy phản biện là gì?

21/04/2020    hoangthuphuong   Kỹ năng Học tập

Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ rõ ràng và hợp lý, hiểu được mối liên hệ logic giữa các ý tưởng. Tư duy phản biện có thể được mô tả là khả năng tham gia vào tư duy phản xạ và độc lập. Về bản chất, tư duy phản biện đòi hỏi bạn phải sử dụng khả năng suy luận của mình. Khi đó, bạn trở thành một người học tích cực hơn là một người tiếp nhận thông tin thụ động.

Một người có kỹ năng tư duy phản biện có thể:

 • Hiểu các liên kết giữa các ý tưởng.
 • Xác định tầm quan trọng và sự liên quan của các lập luận và ý tưởng.
 • Nhận thức, xây dựng và thẩm định các lập luận.
 • Xác định sự không nhất quán và sai sót trong lý luận.
 • Tiếp cận vấn đề một cách nhất quán và có hệ thống.
 • Phản ánh về sự biện minh của các giả định, niềm tin và giá trị của riêng họ.

Tư duy phản biện  là suy nghĩ về mọi thứ theo một số cách nhất định để đi đến giải pháp tốt nhất có thể trong các tình huống mà người suy nghĩ nhận thức được. Trong ngôn ngữ hàng ngày hơn, đó là một cách suy nghĩ về bất cứ điều gì hiện đang chiếm giữ tâm trí của bạn để bạn đi đến kết luận tốt nhất có thể.
Những kỹ năng chúng ta cần cho tư duy phản biện. Các kỹ năng mà chúng ta cần để có thể suy nghĩ phản biện rất đa dạng và bao gồm quan sát, phân tích, giải thích, phản ánh, đánh giá, suy luận, giải thích, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Cụ thể chúng ta cần có khả năng:

 • Luôn suy nghĩ về một chủ đề hoặc vấn đề một cách khách quan và quan trọng.
 • Xác định các đối số khác nhau có liên quan đến một vấn đề cụ thể.
 • Đánh giá một quan điểm để xác định mức độ mạnh mẽ hoặc hợp lệ của nó.
 • Nhận ra bất kỳ điểm yếu hoặc điểm tiêu cực có trong bằng chứng hoặc lập luận.
 • Lưu ý những gì ngụ ý có thể có đằng sau một tuyên bố hoặc lập luận.
 • Cung cấp lý luận có cấu trúc và hỗ trợ cho một đối số mà chúng tôi muốn đưa ra.

Quá trình tư duy phản biện

 • Tư duy phản biện là nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể trong mọi tình huống. Để đạt được điều này, nó phải liên quan đến việc thu thập và đánh giá thông tin từ càng nhiều nguồn khác nhau càng tốt.
 • Tư duy phản biện đòi hỏi một sự đánh giá rõ rang về điểm mạnh, điểm yếu và sở thích cá nhân của bạn và tác động có thể của chúng đối với các quyết định bạn có thể đưa ra.
 • Tư duy phản biện đòi hỏi sự phát triển và sử dụng tầm nhìn xa nhất có thể. Khi Doris Day hát, thì những người trong tương lai không phải là người của chúng ta để xem.
 • Việc thực hiện các quyết định phát sinh từ tư duy phản biện phải tính đến việc đánh giá các kết quả có thể và cách tránh các kết quả tiêu cực tiềm ẩn, hoặc ít nhất là làm giảm tác động của chúng.
 • Tư duy phản biện liên quan đến việc xem xét kết quả của việc áp dụng các quyết định được đưa ra và thực hiện thay đổi nếu có thể.

Cần lưu ý rằng không ai trong chúng ta luôn suy nghĩ chín chắn. Đôi khi suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự tức giận, đau buồn hoặc niềm vui. Một khi bạn hiểu lý thuyết về tư duy phản biện, việc cải thiện kỹ năng tư duy phản biện của bạn cần sự kiên trì và thực hành. Hãy thử bài tập đơn giản này để giúp bạn bắt đầu suy nghĩ chín chắn. Hãy nghĩ về một cái gì đó mà gần đây ai đó đã nói với bạn. Sau đó tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Ai đã nói thế? Một người bạn biết? Ai đó ở một vị trí của quyền lực hay quyền lực? Có vấn đề ai nói với bạn điều này? Họ đã nói gì? Họ đã đưa ra sự thật hay ý kiến? Họ đã cung cấp tất cả các sự thật? Họ có để lại bất cứ điều gì không? Họ đã nói nó ở đâu? Đó là ở nơi công cộng hay tư nhân? Những người khác có cơ hội trả lời một tài khoản thay thế không? Khi nào họ nói điều đó? Là trước, trong hoặc sau một sự kiện quan trọng? Là thời gian quan trọng? Tại sao họ nói vậy? Họ đã giải thích lý do đằng sau ý kiến ​​của họ? Họ đang cố gắng làm cho ai đó trông tốt hay xấu?Họ đã nói như thế nào? Họ vui hay buồn, giận dữ hay thờ ơ? Họ đã viết nó hay nói nó? Bạn có thể hiểu những gì đã nói? Bạn đang cố gắng đạt được điều gì?


Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của tư duy phản biện là quyết định những gì bạn đang hướng tới để đạt được và sau đó đưa ra quyết định dựa trên một loạt các khả năng. Một khi bạn đã làm rõ mục tiêu đó cho chính mình, bạn nên sử dụng nó làm điểm khởi đầu trong tất cả các tình huống trong tương lai đòi hỏi phải suy nghĩ và, có thể, ra quyết định tiếp theo. Khi cần thiết, làm cho đồng nghiệp, gia đình hoặc những người xung quanh bạn nhận thức được ý định theo đuổi mục tiêu này. Sau đó, bạn phải kỷ luật bản thân để tiếp tục theo dõi cho đến khi hoàn cảnh thay đổi có nghĩa là bạn phải xem lại sự bắt đầu của quá trình ra quyết định. Chúng ta càng nhận thức rõ ràng về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu của mình, thì khả năng suy nghĩ phản biện của chúng ta sẽ càng hiệu quả.

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất của tư duy phản biện là tầm nhìn xa. Các yếu tố cần xem xét nói chung là rất nhiều và đa dạng. Trong nhiều trường hợp, việc xem xét một yếu tố từ một quan điểm khác nhau sẽ cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn trong việc theo đuổi quyết định của chúng ta.

Nguồn: https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html


CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

12 Things You Can Do Starting Today to Be a Better Leader
12 Things You Can Do Starting Today to Be a Better Leader
Some believe certain people are born leaders. Others think an individual can learn to be a leader. Regardless of how you may feel you obtained your leadership skills, there are always ways to enhance your abilities. This list of suggestions may inspire you to reevaluate your leadership abilities and address any issues you find need improvement.
High performance Habits
High performance Habits
After suffering depression and surviving a car accident at the age of 19, Brendon faced what he felt were life’s last questions: “Did I live fully? Did I love openly? Did I make a difference?” His intention to be happy with the answers led to his own personal breakthroughs, and ultimately to his life’s purpose of helping others live, love and matter.
10 kỹ năng học tập suốt đời có lợi nhất để có và tại sao
10 kỹ năng học tập suốt đời có lợi nhất để có và tại sao
Nắm vững các kỹ năng suốt đời là điều cần thiết. Kỹ năng học tập suốt đời có thể rất giống với nhiều kỹ năng mềm mà bạn có thể đã nghe nói. Chúng phải liên quan đến cách chúng ta kết nối với nhau và với thế giới xung quanh.