chuyên đề

Active Learning Toolkit - Bộ công cụ học tập tích cực

21/04/2020    hoangthuphuong   Phương pháp Giảng dạy
Học tích cực là gì?

Học tập tích cực là một phương pháp hướng dẫn "liên quan đến việc học sinh làm việc và suy nghĩ về những việc họ đang làm" (Bonwell & Eison, 1991, tr.2). Học tập tích cực thu hút sinh viên vào các hoạt động ngoài việc đọc, nghe hoặc xem để đào sâu việc học và kết nối với tài liệu.

Học sinh tham gia học tập tích cực thường là:

 • nói chuyện với nhau trong các nhóm nhỏ hoặc các cuộc thảo luận lớn
 • phát triển kỹ năng hơn là ghi nhớ thông tin
 • sử dụng tư duy bậc cao
 • làm một cái gì đó thể chất
 • xây dựng kiến thức hoặc hiện vật

Tại sao nó lại quan trọng?

 • Học tập tích cực cải thiện thành công của học sinh.
 • Học sinh học các tài liệu và thực hiện tốt hơn trong các kỳ thi và có khả năng thất bại ít hơn 1,5 lần so với học sinh trong các lớp học với các bài giảng truyền thống (Freeman, et.al, 2014)
 • Khoảng cách thành tích đối với các nhóm sinh viên chưa đại diện, bao gồm cả người thiểu số và sinh viên thế hệ thứ nhất, đã giảm (Eddy và Hogan, 2014 và Haak et.al. 2001)
 • Sự hợp tác với các bạn cùng lớp xây dựng cộng đồng và ý thức thuộc về các sinh viên, điều này có thể tăng cường động lực và sự kiên trì. (Vua, 2012)
 • Sinh viên cảm thấy cá nhân đầu tư nhiều hơn vào tài liệu và học tập của chính họ khi họ tích cực tham gia. (Svinicki, 2016)
 • Tính toàn diện được tăng cường thông qua học tập tích cực bằng cách tham gia nhiều chế độ hoặc phong cách học tập khác nhau

Học tập tích cực đóng vai trò đánh giá quá trình và có thể:
 • cung cấp phản hồi có giá trị cho người hướng dẫn về những gì sinh viên làm và không hiểu.
 • giúp học sinh tự nhận thức hơn về tiến trình học tập của chính mình.
 • Có nguồn gốc từ lý thuyết học tập kiến ​​tạo, lợi ích chính của học tập tích cực là nó làm cho sinh viên trở thành một người tích cực, thay vì thụ động, tham gia vào quá trình đồng hóa thông tin mới (Bransford, et.al., 1999) và tận dụng sức mạnh của xã hội tương tác, đặc biệt là khi sinh viên làm việc với các đồng nghiệp của mình để giải quyết vấn đề hoặc tạo ra các đồ tạo tác (Vygotsky, 1978).

Resources

Academic Research Articles

 • Eddy, S.L. & Hogan, K.A. (2014). Getting under the hood: How and for homw does increase course structure work? CBE--Life Sciences Education, 13, 453-468.
 • Freeman, A., Eddy, S.L., McDonough, M., Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
 • Haak, D.C., HilleRisLambers, J., Pitre, E., & Freeman, S. (2011). Increased structure and active learning reduce the achievement gap in introductory biology, Science, 332(6034), 1213-6.
 • Stahlheim-Smith, A. (1998). Focusing on active, meaningful learning, Idea Paper 34, The Idea Center.
 • Svinicki, M.D. (2016). Motivation: An updated analysis, Idea Paper #59, The Idea Center.


Relevant Books

 • Barkley, E. F., (2009). Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty, Jossey-Bass. Available at CIIA & Western Libraries.
 • Bean, John C., (1996) Engaging Ideas: The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom,  Jossey-Bass, Available at CIIA & Western Libraries.
 • MacGregor, Jean, Strategies for Energizing Large Classes: From Small Groups to Learning Communities: New Directions for Teaching and Learning, Jossey-Bass, 2000.
 • Silberman, Mel, (1996)  Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject  Pearson, 1996. Available at CIIA & Western Libraries.
 • Stanley, Christine A., Engaging Large Classes: Strategies and Techniques for College Faculty, Jossey-Bass, 2002.
 • Weimer, Maryellen, Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice, Jossey-Bass, 2002.


Source: https://www.wwu.edu/teachinghandbook/student_engagement/active_learning_toolkit.shtml

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

THE JIGSAW CLASSROOM - LỚP JIGSAW
THE JIGSAW CLASSROOM - LỚP JIGSAW
Lớp học ghép hình là một kỹ thuật học tập hợp tác nhằm giảm xung đột chủng tộc ở trẻ em học đường, thúc đẩy việc học tập tốt hơn, cải thiện động lực của học sinh và tăng sự thích thú với trải nghiệm học tập.
10 khuyến nghị để cải thiện công việc nhóm
10 khuyến nghị để cải thiện công việc nhóm
Học sinh, giống như phần còn lại của chúng tôi, aren sinh ra đã biết cách làm việc tốt trong một nhóm. May mắn thay, nó là một kỹ năng có thể dạy và học. Giáo viên thiết kế và quản lý công việc nhóm trong các dự án có thể làm được nhiều điều để đảm bảo rằng những bài học mà học sinh học được khi làm việc với người khác là những thứ sẽ phục vụ họ tốt trong lần tiếp theo họ làm việc theo nhóm.
Active Learning - Học tập tích cực
Active Learning - Học tập tích cực
Học tập tích cực thường được định nghĩa là bất kỳ phương pháp giảng dạy nào thu hút học sinh trong quá trình học tập. Tóm lại, học tập tích cực đòi hỏi sinh viên thực hiện các hoạt động học tập có ý nghĩa và suy nghĩ về những gì họ đang làm. Trong khi định nghĩa này có thể bao gồm các hoạt động truyền thống như bài tập về nhà, trong thực tế, học tập tích cực đề cập đến các hoạt động được đưa vào lớp học.