chuyên đề

3 chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ thương hiệu lâu dài

21/01/2018    hoangthuphuong   Thương hiệu

3 Keys To Driving Long-Term Brand Relationships

Các thương hiệu có được sự ngưỡng mộ nhờ cung cấp giá trị được mong đợi hoặc vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Các giá trị này mang lại lợi ích cho khách hàng, giúp họ làm được những việc họ muốn làm và trở thành con người mà họ luôn hướng tới. Nếu thương hiệu có thể cung cấp lợi ích, trao quyền, làm hài lòng và truyền cảm hứng cho khách hàng, khách hàng sẽ tin tưởng, yêu mến, tôn trọng, ngưỡng mộ và mong muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài với thương hiệu.

Mối quan hệ thương hiệu có thể được xây dựng dựa trên tình yêu thương hiệu, niềm tin thương hiệu và sự tôn trọng thương hiệu. Ba thành phần này hoạt động tương tác để ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ thương hiệu, chính là ba chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ thương hiệu lâu dài.

1. Xây dựng sự ngưỡng mộ thương hiệu

Mục tiêu ban đầu của xây dựng thương hiệu cần nhắm tới mục tiêu xây dựng sự ngưỡng mộ thương hiệu thông qua cung cấp 3 lợi ích cho khách hàng, bao gồm: cho phép (Enable), kích thích (Entice) và làm giàu (Enrich), được gọi là mô hình 3Es. Cung cấp những lợi ích sẽ thúc đẩy ba điều kiện cơ bản tạo thành sự ngưỡng mộ thương hiệu: niềm tin thương hiệu, tình yêu thương hiệu và sự tôn trọng thương hiệu.Xây dựng sự ngưỡng mộ thương hiệu với khách hàng cần bắt đầu bằng việc xây dựng sự ngưỡng mộ thương hiệu trong nhân viên. Là trung gian quan trọng giữa công ty và thị trường, nhân viên (khách hàng nội bộ) cần hiểu và thực hiện sứ mệnh thương hiệu, thể hiện 3Es và cảm thấy được cho phép, kích thích và được làm giàu cho chính mình. Sau đấy, việc xây dựng sự ngưỡng mộ cho thương hiệu cần nhắm đến khách hàng mục tiêu thông qua các quyết định chiến lược xoay quanh việc phát triển một tuyên bố định vị liên quan đến việc truyền đạt và đưa ra lời hứa thương hiệu đối với khách hàng mục tiêu.

2. Tăng cường sự ngưỡng mộ thương hiệu

Xây dựng thành công một thương hiệu mà khách hàng ngưỡng mộ là một thành tựu to lớn. Tuy nhiên, thị trường đang tiếp tục vận động, các nguồn lực của công ty là có giới hạn, nên sẽ là một tổn thất to lớn nếu để sự ngưỡng mộ thương hiệu suy yếu dần. Để tạo ra giá trị lâu dài cho các công ty và khách hàng, các thương hiệu không chỉ xây dựng sự ngưỡng mộ thương hiệu mà còn cần liên tục tăng cường sự ngưỡng mộ thương hiệu theo thời gian. Để gia tang năng lực cạnh tranh trên thị trường các nhà quản lý thương hiệu phải liên tục xác định các cơ hội để làm thương hiệu một cách hiệu quả nhất thông qua tiếp tục cải thiện các nỗ lực của mình để kích hoạt, kích thích và làm giàu cho khách hàng. Bằng cách đó, khách hàng nhận ra và đánh giá cao cam kết liên tục của thương hiệu đối vưới mục tiêu làm cho họ hài lòng.

Có nhiều chiến lược khác nhau mà các công ty có thể sử dụng để tăng cường sự ngưỡng mộ thương hiệu. Họ có thể (1) tăng cường sức mạnh lợi ích hiện tại, (2) thêm lợi ích mới, (3) xóa bỏ các lợi ích không cần thiết, (4) điều chỉnh trọng số lợi ích hiện tại và / hoặc (5) tạo / thay đổi/thay thế người đại diện/ người phát ngôn cho thương hiệu.

3. Sử dụng sự ngưỡng mộ thương hiệu làm đòn bẩy

Những thương hiệu coi trọng việc nuôi dưỡng sự ngưỡng mộ thương hiệu có khả năng thúc đẩy sự ngưỡng mộ thương hiệu và phát triển thương hiệu hiệu quả thông qua việc mở rộng sản phẩm và thương hiệu. Sử dụng sự ngưỡng mộ thương hiệu làm đòn bẩy, các công ty có thể sử dụng tên thương hiệu trên các sản phẩm mới (tức là sử dụng tiện ích mở rộng) vì khách hàng sẽ dễ chấp nhận một sản phẩm mới từ một thương hiệu đã được ngưỡng mộ. Thúc đẩy sự ngưỡng mộ thương hiệu còn có thể dựa trên thiết kế kiến ​​trúc thương hiệu nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và doanh nghiệp khác nhau liên kết với công ty có thể cung cấp một nhận diện thương hiệu mạch lạc với thị trường. Thêm vào đó, thương hiệu được ngưỡng mộ sẽ có được sự gắn kết và liên quan bền chặt hơn đến đời sống cá nhân của khách hàng và nhân viên, sự liên kết thương hiệu này, ngược lại, sẽ góp phần  tăng cường sự ngưỡng mộ thương hiệu hơn nữa.

Cuối cùng, xây dựng, củng cố và thúc đẩy sự ngưỡng mộ thương hiệu là một hành trình xây dựng mối quan hệ lâu dài mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu mà các doanh nghiệp hướng tới kinh doanh bền vững không thể bỏ qua.

(https://www.brandingstrargetyinsider.com)


CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

How to write a  compelling value proposition
How to write a compelling value proposition
Value propositions can promise a functional benefit (what it does for your prospect), an emotional benefit (how it makes them feel), or a self-expression benefit (what it makes others feel about them).
5 Brand Positioning Models
5 Brand Positioning Models
In communication, as in brand architecture, less is more. You have to sharpen your message to cut into the mind. You have to jettison the ambiguities, simplify the message, and then simplify it some more if you want to make a long-lasting impression.” – Al Ries and Jack Trout
Starbucks – thương hiệu xuất phát từ trái tim
Starbucks – thương hiệu xuất phát từ trái tim
Cho đến những năm 90 của thể kỷ trước, ngay tại nước Mỹ vẫn chưa ai biết đến thương hiệu cafe Starbucks. Gần 20 năm sau, Starbucks đã nằm trong top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới theo xếp hạng năm 2011 của cả hai tổ chức uy tính nhất toàn cầu về xếp hạng thương hiệu hàng năm là Interbrand và Millward Brown.