Tổng quan về thương hiệu

Thương hiệu Hoàng Thu Phương 20/04/2015 - 01/01/2015 Hà Nội

 • Khóa học dành cho:
 • Các bạn trẻ đang làm việc trong lĩnh vực Marketing và thương hiệu ở executive level
 • Thiếu kiến thức nền tảng về thương hiệu
 • Cần hệ thống hóa kiến thức về thương hiệu
 • Có khao khát và/hoặc định hướng rõ ràng với nghề marketing, thương hiệu , truyền thông
 • Ham học hỏi, nghiêm túc và cam kết
 • Cởi mở, tích cực và có ý chí phấn đấu

 • Nội dung khóa học:
 • Hệ thống kiến thức, khái niệm, hiểu biết nền tảng, căn bản về thương hiệu, xây dựng và quản trị thương hiệu, bao gồm:

 • Thương hiệu và vai trò/tầm quan trọng của thương hiệu
 • Định vị thương hiệu và xây dựng nhận diện thương hiệu
 • Tài sản thương hiệu và các yếu tố tạo nên tài sản thương hiệu
 • Quy trình xây dựng thương hiệu
 • Sử dụng các công cụ Marketing để xây dựng thương hiệu
 • Truyền thông Marketing tích hợp để xây dựng thương hiệu


CÁC KHÓA HỌC KHÁC

 • Digital Branding
  Digital Branding

  Thương hiệu

  01/07/2020 - 31/01/2020

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • BrandBasic
  BrandBasic

  Thương hiệu

  07/05/2020 - 07/06/2020

  ONLINE

  HOANG THU PHUONG

  Xem chi tiết

 • Quản trị Thương Hiệu
  Quản trị Thương Hiệu

  Thương hiệu

  01/06/2020 - 30/06/2020

  Hà Nội

  Hoang Thu Phuong

  Xem chi tiết