chuyên đề đào tạo

Marketing

            Áp lực cạnh tranh gia tăng hàng ngày đòi hỏi các cá nhân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thương trường phải cân nhắc và nỗ lực áp dụng các kiến thức và công cụ marketing bài bản, chuyên nghiệp để có thể tạo mới hoặc cải tiến và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Các công cụ marketing hiệu quả là những hỗ trợ không thể thiếu trong suốt quá trình tạo dựng mô hình kinh doanh, xâm nhập thị trường mới hay tối ưu hóa các cơ hội thị trường. Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.

3 cấp độ học tập dành cho 3 nhóm học viên với các nhu cầu kiến thức khác nhau:
 • Marketing căn bản (Marketing essentials)
 • - Dành cho người mới tiếp cận với Kinh doanh / marketing
 • - Cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng cho hoạt động marketing (thị trường, khách hàng, cạnh tranh...)
 • - Phương pháp: Chú trọng bài giảng lý thuyết
  • Marketing thực hành (Marketing Plan)
  • - Dành cho những người đang làm nghề marketing
  • - Hệ thống hóa kiến thức marketing, ứng dụng thực hành thực tế
  • - Phương pháp: Chú trọng thực hành cá nhân + thực hành nhóm
 • Chiến lược Marketing (Marketing Strategy)
 • - Dành cho những người làm quản lý Marketing / Chủ doanh nghiệp
 • - Vận dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề chiến lược marketing của DN
 • - Phương pháp: Case study

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KHÁC

Thương hiệu
Thương hiệu
Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
The Strategic Management course is designed to explore an organisation’s vision, mission, examine principles, techniques and models of organisational and environmental analysis, discuss the theory and practice of strategy formulation and implementation such as corporate governance and business ethics for the development of effective strategic leadership
Giao tiếp và Thuyết Trình
Giao tiếp và Thuyết Trình
Whether you are working in the business community, strengthening your personal relationships, or simply seeking to increase your comfort in reaching out to others as a whole, effective communication is your bridge from potentially hazardous misunderstandings to personal – and professional – success.
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
A comprehensive survey of basic principles and practices of advertising that emphasizes creative/media strategy decision processes and historical, social, and economic influences. This course will provide a foundation for advanced advertising courses.