chuyên đề

Phương pháp Giảng dạy

Active Learning Toolkit - Bộ công cụ học tập tích cực
Active Learning Toolkit - Bộ công cụ học tập tích cực
21/04/2020hoangthuphuongPhương pháp Giảng dạy
Học tập tích cực là một phương pháp hướng dẫn "liên quan đến việc học sinh làm việc và suy nghĩ về những việc họ đang làm" (Bonwell & Eison, 1991, tr.2). Học tập tích cực thu hút sinh viên vào các hoạt động ngoài việc đọc, nghe hoặc xem để đào sâu việc học và kết nối với tài liệu.

Xem chi tiết

Active Learning - Học tập tích cực
Active Learning - Học tập tích cực
21/04/2020hoangthuphuongPhương pháp Giảng dạy
Học tập tích cực thường được định nghĩa là bất kỳ phương pháp giảng dạy nào thu hút học sinh trong quá trình học tập. Tóm lại, học tập tích cực đòi hỏi sinh viên thực hiện các hoạt động học tập có ý nghĩa và suy nghĩ về những gì họ đang làm. Trong khi định nghĩa này có thể bao gồm các hoạt động truyền thống như bài tập về nhà, trong thực tế, học tập tích cực đề cập đến các hoạt động được đưa vào lớp học.

Xem chi tiết

10 khuyến nghị để cải thiện công việc nhóm
10 khuyến nghị để cải thiện công việc nhóm
21/04/2020hoangthuphuongPhương pháp Giảng dạy
Học sinh, giống như phần còn lại của chúng tôi, aren sinh ra đã biết cách làm việc tốt trong một nhóm. May mắn thay, nó là một kỹ năng có thể dạy và học. Giáo viên thiết kế và quản lý công việc nhóm trong các dự án có thể làm được nhiều điều để đảm bảo rằng những bài học mà học sinh học được khi làm việc với người khác là những thứ sẽ phục vụ họ tốt trong lần tiếp theo họ làm việc theo nhóm.

Xem chi tiết

THE JIGSAW CLASSROOM - LỚP JIGSAW
THE JIGSAW CLASSROOM - LỚP JIGSAW
22/04/2020hoangthuphuongPhương pháp Giảng dạy
Lớp học ghép hình là một kỹ thuật học tập hợp tác nhằm giảm xung đột chủng tộc ở trẻ em học đường, thúc đẩy việc học tập tốt hơn, cải thiện động lực của học sinh và tăng sự thích thú với trải nghiệm học tập.

Xem chi tiết