chuyên đề

Chiến lược Học tập

Lifelong Learning: Học tập trọn đời
Lifelong Learning: Học tập trọn đời
20/04/2020hoangthuphuongChiến lược Học tập
Kiến thức và bộ kỹ năng có thể có được hay phát triển ở bất cứ đâu - việc học vẫn diễn ra mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, học tập suốt đời nói đến việc tạo ra và duy trì một thái độ tích cực để liên tục học hỏi cả cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Xem chi tiết

Master Learning: MASTER việc học của bạn
Master Learning: MASTER việc học của bạn
20/04/2020hoangthuphuongChiến lược Học tập
Master Learning: MASTER việc học của bạn

Xem chi tiết