chuyên đề

Phương pháp Học tập

Connecting Word Meanings Through Semantic Mapping
Connecting Word Meanings Through Semantic Mapping
21/01/2018hoangthuphuongPhương pháp Học tập
Semantic maps (or graphic organizers) are maps that can visually display a word or phrase and a set of related words or concepts. Learning to create these maps addresses the Common Core State Standards related to knowledge of language and vocabulary acquisition and use. Most importantly, the maps will help your students recall the meaning of words they read the text.

Xem chi tiết

Vẽ ý tưởng: Lợi ích của việc lập bản đồ tư duy cho việc học
Vẽ ý tưởng: Lợi ích của việc lập bản đồ tư duy cho việc học
21/04/2020hoangthuphuongPhương pháp Học tập
Bằng cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh và sơ đồ, bạn có thể sắp xếp suy nghĩ của mình theo cách giúp bạn theo dõi suy nghĩ của mình khi muốn quay lại để nghiên cứu thêm. Sử dụng kết hợp các từ và hình ảnh trong khi học tập có lợi hơn gấp sáu lần cho việc ghi nhớ thông tin so với các từ đơn lẻ. Mindmap khác với các dạng phác thảo khác bằng cách loại bỏ bản chất tuyến tính của chúng và thay vào đó là định vị thông tin theo cách tự nhiên hơn để não xử lý và lưu giữ.

Xem chi tiết